Biroja administratore: Liene Burija
E-pasts: secretary@gk.lv
Tālr./fakss: +371 67803532; +371 67803525

Personāla daļas vadītāja: Inguna Kucina
E-pasts: personals@gk.lv
Tālr./fakss: +371 67803532; +371 67803525

Direktors: Vitaly Chmihov
E-pasts: vitaly@gk.lv
Tālr.: +371 67803531

Izpilddirektore: Jevgenija Jakovska
E-pasts: jevgenija@gk.lv
Tālr.: +371 67803531

Ražošanas un tirdzniecības direktors: Alexey Prytkov
E-pasts: alexey@gk.lv
Tālr.: +371 67803530

Zāģmateriālu tirdzniecība:
Juris Agafonovs
E-pasts: juris.agafonovs@gk.lv
Mob. tālr: +371 26567089

Zāģmateriālu un granulu tirdzniecība Baltija: Latvija:
Zintis Jakovels
E-pasts: zintis@gk.lv
Mob. tālr: +371 29253755

CLT Tirdzniecības menedžeris:
Madara Linde
E-pasts: madara.linde@gk.lv
Mob. tālr: +371 28371462

 

Zāģbaļķu iepirkumu vadītājs:
Dzintars Apsītis
E-pasts: dzintars@gk.lv
Mob. tālr: +371 26453267

Transporta un loģistikas daļas vadītājs:
Vitālijs Kazaks
E-pasts: transport@gk.lv
Mob. tālr: +371 29174691

Struktūrvienības

Kokapstrādes rūpnīca „Krustpils”

Zīlānu iela 93A, Jēkabpils, LV-5202, Latvija
Tālr./fakss: +371 65220123
E-pasts: krustpils@gk.lv

Kokapstrādes rūpnīca „Stāķi”
Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes rajons,
LV-4417, Latvija

Tālr./fakss: +371 64472274
Baļķu pieņemšana: +371 64471407
E-pasts: elga@gk.lv

Galvenā biroja adrese (juridiskā adrese):

Gaujas iela 24/35, Vangaži, Inčukalna novads, LV-2136, Latvija
Reģ. Nr. LV40003037448
PVN Reģ apliecība LV40003037448
AS “SEB banka”, kods UNLALV2X
Konta Nr. LV58UNLA0050001758805

By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.