Biroja administratore: Liena Kalniņa
E-pasts: secretary@gk.lv
Tālr./fakss: +371 67803532; +371 67803525

Personāla daļas vadītāja: Inguna Kucina
E-pasts: personals@gk.lv
Tālr./fakss: +371 67803532; +371 67803525

Direktors: Vitaly Chmihov

Izpilddirektore: Jevgenija Jakovska
E-pasts: jevgenija@gk.lv

Ražošanas un mārketinga direktors:
Aleksej Pritkov
E-pasts: alexey@gk.lv

Zāģmateriālu tirdzniecība:
Juris Agafonovs
E-pasts: juris.agafonovs@gk.lv
Mob. tālr: +371 26567089

Zāģmateriālu un granulu tirdzniecība Baltija: Latvija:
Zintis Jakovels
E-pasts: zintis@gk.lv
Mob. tālr: +371 29253755

Zāģbaļķu iepirkumu vadītājs:
Dzintars Apsītis
E-pasts: dzintars@gk.lv
Mob. tālr: +371 26453267

Transporta un loģistikas daļas vadītājs:
Vitālijs Kazaks
E-pasts: transport@gk.lv
Mob. tālr: +371 29174691

Kokapstrādes rūpnīca „Krustpils”
Oļu iela 7, Jēkabpils, LV-5202, Latvija
Tālr./fakss: +371 65220123
E-pasts: krustpils@gk.lv

Kokapstrādes rūpnīca „Stāķi”
Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes rajons,
LV-4417, Latvija

Tālr./fakss: +371 64472274
Baļķu pieņemšana: +371 26467324
E-pasts: gunita@gk.lv

Gaujas koks biroja adrese (juridiskā adrese):

Gaujas iela 24 k-35, Vangaži, Ropažu nov., LV-2136 Latvija
Reģ. Nr. LV40003037448
PVN Reģ apliecība LV40003037448
AS “SEB banka”, kods UNLALV2X
Konta Nr. LV58UNLA0050001758805

 

    [wpgdprc "Es piekrītu, ka šī tīmekļa vietne uzglabā manis iesniegto informāciju, saziņai ar mani."]